Mijn kind is ziek

BEL ZO SNEL MOGELIJK DE SCHOOL

Enkel voor leerlingen lagere school:

Wanneer het kind terug naar school komt bezorgen de ouders het ziektebriefje dadelijk aan de klastitularis.

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende.

Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Vanaf dan is steeds een medisch attest vereist.

Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts …) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.