OUDERRAAD

Wat doen we?


Wat zijn onze doelstellingen?

Ontmoeten

We organiseren regelmatig activiteiten waar ouders van De Groeituin mekaar en het schoolteam kunnen ontmoeten, zodat ouders elkaar en de school beter leren kennen en zonder drempelvrees met elkaar in contact kunnen komen.


Ondersteunen

Als ouders stellen we hoge opvoedkundige verwachtingen aan de school en willen we dat ons kind zich maximaal kan ontplooien. We willen de school dan ook ondersteunen door een helpende hand te bieden in allerlei activiteiten alsook door zelf activiteiten te organiseren om financieel bij te dragen aan allerlei schoolse initiatieven en projecten.


Communiceren en informeren

In nauwe samenwerking met de school zorgen we voor een goede communicatie tussen de ouders en de school. We zijn een aanspreekpunt voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties,…

De ouderraad wil tevens de ouders informeren over thema’s die aanleunen bij de opvoeding van hun kinderen door middel van de organisatie van infoavonden.


Adviseren

De ouderraad tracht de inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen te leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren. De oudervertegenwoordigers voor de schoolraad zijn aangeduid door de ouderraad en maken er ook deel van uit.