OUDERRAAD

Hoe werken we?

Vergadering van de ouderraad


Vijf à zes keer per jaar komt de ouderraad samen, voorgezeten door onze voorzitter en de directeur van de school. Van elke vestiging is er zeker één juf of meester aanwezig, de rest van de ronde tafel wordt aangevuld met ouders die zich betrokken voelen bij de school. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven, iedereen mag aansluiten. De data vind je op de schoolkalender en via gimme krijg je een uitnodiging.

De agenda wordt overlopen: zowel de afgelopen activiteiten van de ouderraad als de veranderingen op school worden besproken en geëvalueerd. Ideeën worden op tafel geworpen en uitgediept. Mogelijke investeringen worden aangehaald, goedgekeurd of afgeketst. Afsluiten doen we met de varia-ronde.

Wat verwachten wij van de ouders rond de tafel? Een positieve ingesteldheid en een goed gedacht! Veel koppen aan tafel brengen veel ideeën en een geanimeerd gesprek. Zo kunnen we ook samen reageren op wat leeft op de speelplaats en aan de schoolpoort.


Geïnteresseerd maar toch wat bang voor het werk dat een engagement met zich meebrengt? Naar een vergadering van de ouderraad komen verplicht je voor de rest tot niets. En ook omgekeerd zijn we dankbaar met elke extra helpende hand op de activiteiten. Je kan je hulp aanbieden zonder de vergaderingen bij te wonen.

Wil je je toch echt engageren om één activiteit mee te organiseren? Of wil je graag de dagelijkse werking van de ouderraad mee ondersteunen en bij in onze bestuursgroep komen? Neem dan zeker contact op met ons.Werkgroepen


De verschillende activiteiten die de ouderraad doet worden volledig georganiseerd binnen de werkgroepen.


  • Ontbijt (oktober)

  • Carnaval (twee weken voor Pasen)

  • Wafelverkoop (+- maart)

  • Spaghetti (juni)


De werkgroep bestaat uit een kern van 5-6 mensen die alle praktische zaken regelt. Inschrijvingen regelen, bestellingen doen, werklijst opmaken… Zo hebben we een belangrijke groep ouders buiten het bestuur die zich engageert om de grote activiteiten te regelen. Op de dag zelf wordt de helperslijst aangevuld met juffen en meesters en iedere ouder die een handje wil toesteken.


Binnen elke werkgroep zoeken we regelmatig aanvulling om de werking over te nemen van ouders waarvan de kinderen naar de middelbare school gaan. Twijfel dus niet als je zin hebt, ook al is het maar voor enkele jaren.


Schilouders


Onze school krijgt subsidies om één keer per week voor alle kinderen fruit aan te kopen. De weken die buiten dit project vallen zorgt de ouderraad voor financiële steun zodat we dit het jaar rond kunnen doen. Hiervoor hebben we op woensdag de hulp van enkele ouders en grootouders. Ze zorgen ervoor dat het fruit gewassen en gesneden is en voor de eerste speeltijd kan verdeeld worden over de klassen, zowel op de lagere als de kleuterscholen.


Heb jij op woensdag tijd? Tussen 9 en 10 uur wordt het fruit klaargemaakt in de lagere school van Schriek en Grootlo. Afhankelijk van wat de pot schaft is er al wat meer (bv appelsienen) of minder (bv tomaatjes) werk. Kan je één keer om de twee weken komen of bijspringen als er enkele anderen niet kunnen? Ook welkom!