Middagpauze

Wanneer is er middagpauze?

  • Lagere school: 12.00u – 13.00u
  • Kleuterschool: 12.00u – 13.00u

Kan mijn kind ineten?

Jazeker, in elke vestiging kunnen de kinderen onder toezicht blijven ineten.

Mogen de leerlingen van de lagere school de school ’s middags zomaar verlaten als zij niet blijven ineten?

Neen, elke leerling van het 1ste tem 6de leerjaar heeft een persoonlijke badge. Als een leerling ’s middags de school mag verlaten, zal hij/zij eerst de badge moeten tonen aan de leerkracht die toezicht houdt. Als ouder ben je dus zelf verantwoordelijk of je zoon/dochter zijn/haar badge meekrijgt die dag en dus zo de school al dan niet kan verlaten ’s middags.

Wat kost een verbruikerskaart en waar kan het worden gekocht?

Drankkaarten (24 vakjes) kunnen aangekocht worden bij de klastitularis aan de prijs van 4,00 euro per kaart. Afhankelijk van het gekozen drankje worden er een aantal vakjes aangevinkt.