Lesuren, opvang en toegang tot de school

Wanneer beginnen en eindigen de lessen?

 • Alle volle dagen: 8.45u – 12.00u en van 13.00u – 15.20u
 • Woensdag: 8.45u – 12.00u

Wanneer is de school toegankelijk:

 • Alle volle dagen: van 8.30u – 15.45u
 • Woensdag: van 8.30u – 12.15u

Is er een voor- en naschoolse opvang?

    • Ja, alle schooldagen (behalve woensdag): vanaf 7u en tot 18u. De opvang is in Schriek en Grootlo. Er is begeleiding voorzien.

Inschrijvingsfiche in te vullen (te krijgen bij coördinator van de buitenschoolse opvang)

    • Op woensdagen vanaf 7u in Schriek. Van 12u tot 18u is er opvang

     in de centrale opvanglocatie: L. Carréstraat 2A te Hallaar. Busvervoer van de school naar de  centrale opvanglocatie is voorzien.

Op voorhand inschrijven ( 015/25.76.98  of  bko@ocmw-heist-op-den-berg.be )

Zijn er gemachtigde opzichters die onze kinderen helpen oversteken?

Jazeker. Je leest er alles over in onze rubriek gemachtigde opzichters.

Wat doe ik bij een ongeval?

Bij een ongeval laat je zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een medisch attest van vaststelling door een arts die de eerste zorgen toediende. De school bezorgt je alle verdere informatie.