Huiswerk

Krijgen de leerlingen elke dag huiswerk?

  • In het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar krijgen de leerlingen driemaal per week een huistaak (ma- di en do). Het leren van lessen kan dagelijks voorkomen.
  • In het 5de en 6de leerjaar kan er elke dag een huistaak en/of een les zijn.

Moet ik als ouder de schoolagenda van mijn kind nakijken?

De kinderen van de lagere school maken gebruik van een schoolagenda. Hierin worden – naast een aantal klasafspraken – dagelijks de huistaken en te leren lessen genoteerd. De klastitularis controleert de agenda wekelijks. We verwachten dat de ouders de agenda regelmatig nakijken en elk weekend ondertekenen.