Hoe werken we?

Alle ouders van de leerlingen zijn door de inschrijving van hun kind automatisch lid van de ouderraad. Als ouder bent u van harte welkom tijdens de vergaderingen van de ouderraad. Er wordt gestreefd naar minimum 2 vertegenwoordigers per klas. Aanspreekouders kunnen immers goed aanvoelen wat er leeft bij de andere ouders van hun klas. Elke ouder kan bij hen terecht met vragen en suggesties, welke dan worden doorgespeeld aan de ouderraad en de directeur.

We vergaderen ongeveer 5 à 6 keer per schooljaar in de refter van de basisschool te Schriek. De data vindt u terug op de schoolagenda.

Tijdens de vergaderingen worden de objectieven bepaald en worden de verschillende activiteiten besproken en georganiseerd. Het bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris), verkozen uit de ouders van de ouderraad, stelt de agenda op, bepaalt de krachtlijnen, legt de officiële contacten naar de buitenwereld (gemeentebestuur, andere scholen…) en neemt het financieel beheer op zich. Binnen de ouderraad worden, in functie van de behoeften, kleinere werkgroepen opgericht om één bepaald thema uit te werken: bv. carnavalstoet, ontbijtbuffet,…