Voor- en naschoolse opvang

Ochtend- en avondopvang:
Op alle schooldagen (behalve woensdagnamiddag) voorziet het OCMW opvang vanaf 7u en tot 18u. Begeleiders brengen de kinderen van en naar de opvang in Grootlo of Schriek. Per kind dat regelmatig of sporadisch gebruik maakt van het opvangaanbod, moet er een inschrijvingsfiche ingevuld worden door de ouders. Deze fiche is te krijgen bij de coördinator van de buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse kinderopvang Grootlo (Kapelstraat 59c (Oude Kapel) – Schriek – Grootlo, 0485/62.20.70)

GBK2

Buitenschoolse kinderopvang Schriek (L.Kempenaersstraat 21 – Schriek, 0486 93 12 26)

SBK2

Woensdagnamiddag:
Op woensdagnamiddag is er van 12u tot 18u opvang voorzien op L. Carréstraat 2A, Hallaar. Een bus brengt de kinderen van de school naar deze opvangplaats. Inschrijvingen zijn rechtstreeks te regelen met het OCMW (015/25.76.98 of  bko@ocmw-heist-op-den-berg.be)

Middagpauze op school:
Kinderen die ’s middags niet naar huis gaan eten, kunnen onder toezicht blijven ineten.
De middagpauze loopt van 12.00u tot 13.00u.
Leerlingen van de lagere school van Grootlo en Schriek die niet blijven ineten, mogen de school enkel verlaten op vertoon van hun persoonlijke badge aan de leerkracht die toezicht houdt. Als ouder ben je dus zelf verantwoordelijk of je zoon/dochter zijn/haar badge meekrijgt die dag en dus zo de school al dan niet kan verlaten ’s middags.